Casino kart dilerinin adı nədir?

Casino kart dilerinin adı nədir?

Bir kazinoda bir kart satıcısı ümumiyyətlə bir krepier kimi tanınır. Bu şəxslər Blackjack və Poker kimi müxtəlif kart oyunlarına nəzarət etmək və bütün iştirakçılar üçün ədalətli oyunun təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bir krupikanın rolu oyunun bütövlüyünü qorumaq və oyunçular üçün xoş bir təcrübə verməkdə çox vacibdir.

Bir kazinoya baş çəkdiyiniz zaman "Satıcı" termini "Satıcı" termini "Croupier" ilə əvəzsiz istifadə edir."Bununla birlikdə, bəzi kontekstlərdə, bir satıcı, kartlarla cavabdeh olan müəyyən bir işçi növünə, hamısının bütün oyunu idarə etmək üçün məsuliyyət daşıyır.

Dünyanın ən məşhur kazinoları arasında Mostbet Geniş kart oyunu olan və dünyanın hər yerindən oyunçuları cəlb edən kazino. At Mostbet, Hər bir kart oyununun ədalətli və müəyyən edilmiş qaydalara uyğun keçirilməsini təmin etmək üçün yüksək ixtisaslı və peşəkar krupilər işə götürülür.

Ümumiyyətlə, krupier kart oyunlarını asanlaşdırmaq və oyunçular üçün canlı və cəlbedici atmosfer yaratmaqla kazinoda mühüm rol oynayır. Onların təcrübəsi və peşəkarlığı kazinoya baş çəkməklə bağlı ümumi təcrübəyə töhfə verir və hər oyunu bütün iştirakçılar üçün maraqlı və əyləncəli edir.

Casino Kart Satıcısının Rolu

Bir kazino kartı dileri qumar dünyasında vacib bir fiqurdur. Onlar ədalətli oyunun təmin edilməsinə və oyunun gedişatının qorunmasına cavabdehdirlər. Dileri poker, blackjack, bakara və bir çox başqaları kimi müxtəlif kart oyunlarında tapmaq olar.

Casino Kart Satıcısının Məsuliyyətləri

 • Qarışıq və əməliyyat kartları: Kart dilerinin əsas vəzifələrindən biri kartları qarışdırmaq və oyunçulara paylamaqdır. Onlar kartların hərtərəfli qarışdırılmasını və oyunun qaydalarına uyğun olaraq paylanmasını təmin etməlidirlər.
 • Oyunun idarə edilməsi: Diler oyunun idarə edilməsinə cavabdehdir. Onlar hər raundun başlanğıcını və sonunu elan edir, mərcləri idarə edir və qalibi müəyyənləşdirirlər. Rahat oyun təcrübəsini təmin etmək üçün onlar oyunun qaydaları və prosedurları ilə tanış olmalıdırlar.
 • Oyunçularla qarşılıqlı əlaqə: Kart satıcısı oyunçularla qarşılıqlı əlaqədə olarkən peşəkar və səmimi davranış nümayiş etdirməlidir. Onlar oyunçuların bütün suallarını cavablandırır və lazım olduqda köməklik göstərirlər. Onlar həmçinin oyun qaydalarını yerinə yetirməli və yarana biləcək mübahisələri həll etməlidirlər.
 • Oyun Təhlükəsizliyi: Oyunun təhlükəsizliyini təmin etmək dilerin üzərinə düşür. Onlar ayıq olmalı və fırıldaq və ya şübhəli fəaliyyət əlamətlərinə diqqət yetirməlidirlər. İcazəsiz şəxslərin iştirakının qarşısını almaq üçün onlar həmçinin oyunçuların şəxsiyyətini yoxlamalı ola bilər.

Təlim və Kvalifikasiyalar

Kart dileri olmaq təlim və müəyyən bacarıq tələb edir. Bir çox kazinolar, fərqli kart oyunlarının qaydalarını və prosedurlarını öyrəndikləri istəyən satıcılar üçün təlim proqramları təklif edir. Yaxşı bir diler əla riyaziyyat bacarıqlarına, təfərrüata diqqət yetirməli və yüksək təzyiqli vəziyyətləri idarə etmək bacarığına sahib olmalıdır.

Rolu Mostbet Casino Sənayesində

Mostbet kart oyunları da daxil olmaqla geniş çeşidli kazino oyunları təklif edən onlayn qumar platformasıdır. Fiziki kart dilerləri olmasa da, platforma real və interaktiv oyun təcrübəsi təmin etmək üçün qabaqcıl texnologiyadan istifadə edir. Oyunçular virtual dilerlərlə əlaqə saxlaya və öz evlərinin rahatlığında sevimli kart oyunlarından həzz ala bilərlər.

Casino Kart Satıcısının Məsuliyyətləri

Kimi bir kazinoda kart satıcısı Mostbet, müxtəlif kart oyunlarını asanlaşdırmaq və ədalətli və dürüst oyunu təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Onlar müştərilər üçün xoş qumar təcrübəsi yaratmaqda mühüm rol oynayırlar. Kazino kartı dilerinin ümumi məsuliyyətlərindən bəziləri bunlardır:

 • Mübadilə kartları: Bir kart satıcısının əsas məsuliyyəti oyunçulara kart oynamaqdır. Kartların düzgün və ədalətli şəkildə paylanmasını təmin etmək üçün onlar hər bir oyun üçün, məsələn, blackjack və ya poker kimi xüsusi qaydalara və prosedurlara əməl etməlidirlər.
 • Əməliyyat Oyunu Avadanlığı: Kart dilerləri kart qarışdırıcılar, çiplər və oyun masaları kimi oyun avadanlıqlarının istismarı və saxlanmasına cavabdehdirlər. Onlar bütün avadanlığın düzgün işlək vəziyyətdə olmasını təmin etməli və oyun zamanı yaranan hər hansı problemi həll etməlidirlər.
 • Oyun Qaydalarının Tətbiqi: Kart dilerinin cavabdeh olduqları hər bir kart oyununun qaydaları və qaydaları haqqında hərtərəfli anlayışı olmalıdır. Onlar bu qaydaların tətbiqinə və oyun zamanı yarana biləcək mübahisələrin və ya münaqişələrin həllinə cavabdehdirlər.
 • Oyunçunun davranışına nəzarət: Oyunçuların kart oyunları oynayarkən müəyyən edilmiş davranış qaydalarına əməl etmələrini təmin etmək dilerin məsuliyyətidir. Buraya aldatmaq və ya oyunu poza biləcək hər hansı digər davranışların izlənməsi daxildir.
 • Mərc və Ödənişlərin idarə edilməsi: Kart dilerləri mərclərin və ödənişlərin idarə edilməsinə cavabdehdirlər. Onlar hər oyunun nəticəsinə əsasən uduşları dəqiq hesablamalı və oyunçulara paylamalıdırlar. Bu, güclü riyazi bacarıqlar və detallara diqqət tələb edir.
 • Müştəri Xidmətinin Təminatı: Oyunu idarə etməklə yanaşı, kart dilerləri oyunçulara müştəri xidməti də təqdim edirlər. Onlar mehriban, nəzakətli olmalı və hər hansı suala cavab verməli və ya oyunçuların oyun zamanı yarana biləcək hər hansı narahatlığını həll edə bilməlidirlər.

Bacarıqlı kart dileri olmaq üçün həm kart oyunları üzrə texniki biliklər, həm də əla şəxsiyyətlərarası bacarıqlar tələb olunur. Dilerlər peşəkarlığı qoruyaraq və oyunçular üçün müsbət təcrübə təmin etməklə oyunu rəvan idarə etməyi bacarmalıdırlar.

Casino Kart Satıcısı olmaq üçün tələb olunan bacarıqlar

Kazino kartı dileri olmaq bir sıra əsas bacarıq və keyfiyyətlər tələb edir. Bu rolda uğur qazanmaq üçün şəxslər aşağıdakılara sahib olmalıdırlar:

 • Yaxşı Riyaziyyat Bacarıqları: Kazino kartı dileri arifmetikada bacarıqlı olmalı və sürətli templi mühitdə sürətli hesablamalar apara bilməlidir. Onlar çipləri dəqiq saymalı, ödənişləri hesablamalı və müxtəlif kazino oyunları ilə bağlı əmsalları və ehtimalları başa düşməlidirlər.
 • Əla Əl-Göz Koordinasiyası: Kart dilerləri kartları rəvan qarışdırmaq və paylamaq üçün dəqiq əl hərəkətlərinə və koordinasiyaya malik olmalıdırlar. Onlar oyunçulara kartları dəqiq şəkildə paylamalı və ədalətli və təhlükəsiz oyun mühitini saxlamalıdırlar.
 • Müstəsna Müştəri Xidmətləri: Mükəmməl müştəri xidməti təmin etmək kazino kartı dileri üçün çox vacibdir. Onlar yaxşı ünsiyyət bacarıqlarına malik olmalı, nəzakətli olmalı, oyunçularla mehriban və peşəkar şəkildə ünsiyyət qurmalıdırlar. Kart dilerləri müştərilərin şikayətlərini idarə etməyi və münaqişələri sakit və səmərəli şəkildə həll etməyi bacarmalıdırlar.
 • Casino Oyunları haqqında biliklər: Casino kart satıcıları poker, blackjack, baccarat və rulet kimi müxtəlif kazino oyunları haqqında hərtərəfli anlayışa sahib olmalıdırlar. Onlar masanı effektiv idarə etmək və hər hansı sorğu ilə oyunçulara kömək etmək üçün hər bir oyunla əlaqəli qaydaları, strategiyaları və xüsusi terminologiyanı bilməlidirlər.
 • Diqqəti saxlamaq bacarığı: Kart dileri kimi işləmək konsentrasiya və uzun müddət diqqət mərkəzində qalmaq bacarığı tələb edir. Onlar diqqəti yayındırsa da, diqqəti saxlamağı bacarmalı və oyunçuların hərəkətlərini izləmək, oyun qaydalarına riayət etmək və mərcləri idarə etmək kimi birdən çox işi eyni vaxtda yerinə yetirməlidirlər.
 • Dürüstlük və Dürüstlük: Etibarlılıq kazino kartı dileri üçün çox vacibdir. Onlar kazinonun etibarlılığını qorumaq və ədalətli oyunu təmin etmək üçün dürüstlük və dürüstlük nümayiş etdirməlidirlər. Kart dilerləri pul və çiplərlə işləmək üçün məsuliyyət daşıyırlar, ona görə də onlar ciddi təhlükəsizlik və oyun qaydalarına riayət etməlidirlər.

Bacarıqlı bir kazino kartı dileri olmaq vaxt, təcrübə və fədakarlıq tələb edir. Texniki bacarıq, kişilərarası bacarıq və qumar sənayesinə olan bir ehtiras birləşməsini tələb edən bir peşədir.

Casino Kart Satıcıları üçün Təlim və Sertifikatlaşdırma

Kazino kartı dileri olmaq həm təlim, həm də sertifikat tələb edir. Casino kart dilerləri kartların satışına, oyun masalarının idarə edilməsinə və ədalətli oyunun təmin edilməsinə cavabdehdirlər. Onlar kazino havadarları üçün ümumi oyun təcrübəsində mühüm rol oynayırlar.

Kazino kartı dileri olmaq üçün şəxslər adətən nüfuzlu kazino və ya kazino diler məktəbi tərəfindən təmin edilən təlim proqramını tamamlamalıdırlar. Bu proqramlar kart dilerinin vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün tələb olunan lazımi bacarıq və bilikləri öyrədir.

Təlim Proqramları

Kazino kartı dilerləri üçün təlim proqramları adətən müxtəlif mövzuları əhatə edir, o cümlədən:

 • Müxtəlif kazino kart oyunlarının qaydaları və prosedurları
 • Qarışdırma və məşğulluq texnikaları
 • Oyun təhlükəsizliyi və nəzarət
 • Müştəri xidməti bacarıqları
 • Riyaziyyat və ehtimal

Təlim proqramı zamanı istəyən kart satıcıları, iş kartları ilə məşğul olmaq və simulyasiya edilmiş oyunları işlətməklə əl təcrübəsi əldə edirlər. Onlar həmçinin kazino etiketi və oyun zamanı yarana biləcək çətin vəziyyətləri necə idarə etməyi öyrənirlər.

Sertifikatlaşdırma

Təlim proqramını bitirdikdən sonra fərdlər tənzimləyici qurumdan və ya lisenziyalaşdırma şurasından sertifikat almalı ola bilər. Sertifikatlaşdırma üçün xüsusi tələblər yurisdiksiyadan və kart dilerinin işləmək niyyətində olduğu kazinodan asılı olaraq dəyişir.

Məsələn, bəzi yerlərdə şəxslər kazino qaydaları və prosedurları haqqında biliklərini yoxlayan yazılı imtahandan keçməlidirlər. Onların qarışdırma və işləmə bacarıqlarını qiymətləndirən praktik imtahandan keçmələri də tələb oluna bilər.

Sertifikatlaşdırma vacibdir, çünki kart dilerinin öz vəzifələrini peşəkar və dəqiq yerinə yetirmək üçün lazımi bacarıq və biliyə malik olduğunu nümayiş etdirir.

Nəticə

Təlim və sertifikatlaşdırma kazino kartı dilerinin karyerasında mühüm rol oynayır. Onları kazino havadarları üçün xoş və ədalətli oyun təcrübəsi təmin etmək üçün lazım olan bacarıq və biliklərlə təchiz edir. İstər nüfuzlu kazinoda, istərsə də onlayn platformada işləməkdən asılı olmayaraq Mostbet, sertifikatlı kart dileri oyunların düzgün işləməsini təmin edə və kazinonun bütövlüyünü qoruya bilər.

Casino Kart Satıcıları üçün İş İmkanları

Kazino kartı dileri kimi işləmək maraqlı və gəlirli iş fürsəti ola bilər. Bu mütəxəssislər blackjack, poker və baccarat kimi müxtəlif kazino oyunlarında kartların satışına cavabdehdirlər. Onlar ədalətli oyunu təmin edir, mərcləri idarə edir və oyun təcrübəsini artırmaq üçün oyunçularla qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Həm ənənəvi quru kazinolarda, həm də onlayn platformalarda kazino kartı dilerləri üçün bir neçə iş imkanları mövcuddur Mostbet.

1. Torpaq əsaslı kazinolar

Torpaq əsaslı kazinolar kazino kartı dilerləri üçün çoxsaylı iş imkanları təklif edir. Bu müəssisələr dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşir və həm yerli, həm də beynəlxalq oyunçuları cəlb edir. Yer əsaslı kazinoda kazino kartı dileri kimi siz oyunçularla qarşılıqlı əlaqədə olmaq, oyunu idarə etmək və ədaləti təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyacaqsınız.

 • Blackjack dileri: Blekcek dileri məşhur kazino oyununda kartların satışına cavabdehdir. Onlar oyun qaydalarını yaxşı bilməli və oyunçuların əllərini hesablamaq üçün əla riyaziyyat bacarıqlarına malik olmalıdırlar.
 • Poker dileri: Poker dilerləri poker oyununu asanlaşdırmaq üçün məsuliyyət daşıyırlar. Onlar Texas Hold'em, Omaha və Stud kimi müxtəlif poker varyasyonları ilə tanış olmalı və mərc üçün böyük məbləğdə pulu idarə etməyi bacarmalıdırlar.
 • Baccarat Satıcı: Baccarat bir çox kazinolarda məşhur kart oyunudur. Baccarat dilerləri kartları idarə edir və oyunun gedişatını idarə edir, ədalətli oyun və dəqiq ödənişləri təmin edir.

2. Onlayn kazinolar (kimi Mostbet)

Onlayn kazinoların artması kazino kartı dilerləri üçün yeni iş imkanları yaratdı. Bu platformalar ənənəvi kazino oyunlarının virtual versiyalarını təklif edərək, oyunçulara evlərinin rahatlığında qumar oynamağa imkan verir. Onlayn kazino kartı dileri olaraq siz canlı yayım texnologiyası vasitəsilə oyunçularla qarşılıqlı əlaqədə olacaqsınız və oyunun düzgün gedişatını təmin edəcəksiniz.

 • Canlı Diler: Onlayn kazinolar immersiv oyun təcrübəsi təmin etmək üçün tez-tez canlı dilerlərdən istifadə edirlər. Bu dilerlər oyunçularla birbaşa əlaqə saxlamaq və real vaxt rejimində kartlar almaq üçün yüksək keyfiyyətli kameralardan və canlı yayım proqramından istifadə edirlər.
 • Virtual Satıcı: Bəzi onlayn kazinolar kompüter tərəfindən yaradılan şəkillər və ya animasiyalar olan virtual dilerlərdən istifadə edirlər. Bu dilerlər hələ də oyun qaydalarına əməl edir və oyunçular üçün avtomatlaşdırılmış oyun təcrübəsi təqdim edirlər.

Kazino kartı dilerləri üçün iş imkanları həm quru kazinolarda, həm də kimi onlayn platformalarda tapıla bilər Mostbet. İstər ənənəvi kazinoda, istərsə də onlayn qumar sənayesində işləməyi seçməyinizdən asılı olmayaraq, kazino kartı dileri olmaq maraqlı və faydalı karyera yolu təklif edir.

Casino Kart Satıcıları üçün Maaş və Faydalar

Casino kartı dilerləri kazinonun rahat işləməsində mühüm rol oynayır. Onlar kartların satışına və müxtəlif stolüstü oyunların keçirilməsinə, ədalətli oyunun təmin edilməsinə və oyunçular üçün peşəkar və əyləncəli atmosferin saxlanmasına cavabdehdirlər. Beləliklə, onlar kazino sənayesindəki mühüm mövqelərini əks etdirən bir sıra maaş və müavinətlər alırlar.

Maaş

Kazino kartı dilerlərinin maaşları müxtəlif amillərdən, o cümlədən kazinonun yeri və ölçüsündən, həmçinin dilerin təcrübə və təcrübə səviyyəsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Orta hesabla, kazino kartı dilerləri ildə 20.000 və 40.000 dollar arasında əsas əmək haqqı qazanacaqlarını gözləyə bilərlər.

Əsas əmək haqqı ilə yanaşı, kazino kartı dilerləri də oyunçulardan məsləhətlər alırlar. Bu məsləhətlər onların ümumi gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər, bəzi təcrübəli dilerlər hər il təkcə məsləhətlərdən bir neçə minlərlə dollar qazanırlar.

Faydaları

Maaşlarına əlavə olaraq, kazino kartı dilerləri tez-tez səhiyyə və pensiya planları da daxil olmaqla bir sıra faydalar alırlar. Bu faydalar kazinodan və dilerin əmək müqaviləsindən asılı olaraq dəyişə bilər, lakin bunlara adətən tibbi, diş və görmə sığortası, həmçinin 401(k) planları kimi pensiya qənaət variantları daxildir.

Bir çox kazinolar həmçinin öz dilerlərinə performansa görə stimul və bonuslar təklif edirlər. Bunlara yüksək məbləğdə qazanc üçün bonuslar, həmçinin kazinoda karyera yüksəlişi imkanları daxil ola bilər.

Casino Kart Satıcıları üçün Maaş və Faydaların Xülasəsi
MaaşFaydaları
Əsas əmək haqqı: illik $20,000 - $40,000Səhiyyə: tibbi, stomatoloji, görmə sığortası
Məsləhətlər: əlavə gəlirTəqaüd planları: 401(k)
Performans əsasında həvəsləndirici və bonuslar

Ümumiyyətlə, kazino kartı dileri olmaq həm maaş, həm də məsləhətlər vasitəsilə yüksək qazanc əldə etmək potensialı ilə gəlirli karyera seçimi ola bilər. Bundan əlavə, bir çox kazinoların təqdim etdiyi üstünlüklər dilerlərin rifahını və uzunmüddətli maliyyə sabitliyini təmin etməyə kömək edir.

 • Qeyd: Bu məqalədə verilən məlumatlar ümumidir və fərdi şəraitdən və kazino siyasətindən asılı olaraq dəyişə bilər.
 • Bu məqalə hər hansı xüsusi kazino ilə əlaqəli deyil və ya sponsorluq etmir, o cümlədən Mostbet.

Casino Kart Satıcılarının Qarşılaşdığı Problemlər

Kazino kartı dileri olmaq həyəcan verici və faydalı bir iş ola bilər, lakin bu, həm də ədalətli problemlərin payı ilə gəlir. Gəlin kazino sənayesində kart dilerlərinin üzləşdiyi ümumi çətinliklərdən bəzilərini araşdıraq.

1. Çətin müştərilərlə iş

Kazinolar geniş müştəriləri cəlb edir və kart dilerləri çox vaxt çətin şəxslərlə qarşılaşmalı olurlar. Bu müştərilər aqressiv, kobud ola və ya hətta aldatmağa cəhd edə bilərlər. Bu vəziyyətləri peşəkar şəkildə idarə etmək səbr və güclü ünsiyyət bacarıqları tələb edir.

2. Uzun saatlar ərzində diqqət mərkəzində qalmaq

Kart dilerləri tez-tez sürətli bir mühitdə uzun saatlar işləyirlər. Onlar hər bir hərəkətə diqqət yetirməli, ədalətli oyunu təmin etməlidirlər. Uzun müddət diqqət mərkəzində qalmaq əqli və fiziki cəhətdən tələbkar ola bilər, bu da yorğunluğa və potensial səhvlərə səbəb ola bilər.

3. Yüksək Bahisli Oyunların idarə edilməsi

Kazinolar çoxlu pulun olduğu yerlərdə yüksək stavkalı oyunlar təklif edir. Kart dilerləri bu oyunları idarə etmək və prosesin bütövlüyünü təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Böyük mərcləri idarə etmək və sakit və ədalətli atmosferi qorumaq üçün təzyiq böyük ola bilər.

4. Duman və səs-küylə mübarizə

Bir çox kazinolarda siqaret çəkməyə icazə verilir, yəni kart dilerləri uzun müddət tüstüyə məruz qalırlar. Bu, sağlamlıq problemlərinə və narahatlığa səbəb ola bilər. Bundan əlavə, kazino mərtəbəsinin daimi səs-küyü diqqəti yayındıra və diqqəti cəmləməyi çətinləşdirə bilər.

5. Növbəli iş və qeyri-müntəzəm iş qrafiki

Kazinolar 24/7 işləyir və kart dilerləri tez-tez həftə sonları və bayram günləri də daxil olmaqla qeyri-müntəzəm növbələrdə işləməli olurlar. Bu, onların şəxsi və sosial həyatlarını poza bilər və bu, sağlam iş-həyat balansını saxlamağı çətinləşdirir.

6. ilə məşğul olan Mostbet Onlayn platforma

Son illərdə onlayn kazinoların və qumar platformalarının yüksəlişi kimi Mostbet kart dilerləri üçün əlavə problem əlavə etdi. Onlar öz bacarıqlarını canlı yayım oyunları və ya virtual kart satışına uyğunlaşdırmalı ola bilərlər. Bu, əlavə təlim tələb edir və onların işinin dinamikasını dəyişə bilər.

Bu çətinliklərə baxmayaraq, kazino kartı dileri olmaq həm də böyümə və inkişaf üçün bir çox imkanlar təqdim edə bilər. Qazanılan bacarıqlar digər sənaye sahələrinə ötürülə bilər və kazino mühitinin həyəcanı onu faydalı karyera seçimi edə bilər.

Tez-tez verilən suallar:

Casino kart dilerinin adı nədir?

Bir kazino kartı dilerinə ümumiyyətlə kazino sənayesində "kart dileri" və ya "diler" deyilir.

Casino kartı dilerlərinin xüsusi adı varmı??

Bəli, kazino kartı dilerləri tez-tez "krupiyerlər" və ya "kart otağı nəzarətçiləri" kimi müxtəlif adlarla çağırılır.

Bir kazinoda kartlarla məşğul olan birinin vəzifə adı nədir??

Bir kazinoda kartlar alan birinin iş adı dəyişə bilər, lakin onlar ümumiyyətlə "kazino kart satıcıları" və ya sadəcə "dilerlər" adlandırılır.

Kazino kartı dilerləri üçün xüsusi başlıqlar varmı??

Kazino kartı dilerləri üçün xüsusi adlar olmasa da, onlar sənaye daxilində müxtəlif adlarla, məsələn, "stol oyunları dilerləri" və ya "poker dilerləri" ilə adlandırıla bilər.

Qumarxanada kart satıcısı işləyən adama nə deyirsiniz?

Kazinoda kart satıcısı kimi işləyən şəxs müxtəlif adlarla, o cümlədən “kart satıcısı”, “stol oyunları dileri” və ya “krupiyer” adlandırıla bilər.